• Zapytanie ofertowe - Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Branicach

      31.05.2021

        Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej       

        w Branicach                                             OGŁOSZENIE

      Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej  w  Branicach zaprasza do złożenia ofert cenowych:

      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:       Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy

                                                Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach w roku szkolnym 2021/2022

      TERMIN SKŁADANIA OFERT:    28 czerwca 2021 r.

      MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach

      Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:

      1. Adres strony internetowej: spbranice.pl

      2. Tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

      Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora

      Szkoły  nr 14/2018 z dnia 10 maja 2018 r.                        

                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                                                Tomasz Kaliwoda

      Branice, 28 maja 2021                                             

     • 😄😄😄Spotkanie z Policjantem😊👍😄

      24.05.2021

      "ROZWAŻNY PIESZY POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO "😄👍

      21maja 2021r w naszej szkole odbyło się spotkanie klas I-III z Policjantem pod hasłem "ROZWAŻNY PIESZY POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO "😄👍Policjanci z Powiatowej Komendy w Glubczycach poruszyli tematy związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze i w sieci. Przypomnieli znaki drogowe i numery alarmowe. Rozmawiali też o przeciwdziałaniu agresji i zachowaniu uczniów w różnych sytuacjach życiowych. 😄👍Dzieci chętnie brały udział w zaproponowanych quizach i rozwiązywały zagadki😄⛔🚸👍DZIĘKUJEMY za kolorowe gadżety i kamizelki odblaskowe😄😄Uczniowie i wychowawcy klas 1-3 👍👍👍

     • Wojewódzkie Konsultacje Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia

      24.05.2021

      Szanowni Państwo,

      Prowadzenie racjonalnej polityki młodzieżowej ma kluczowe znaczenie dla kształtowania przyszłości  każdego państwa. To właśnie młode pokolenie ma największą siłę oraz motywację do kreowania rzeczywistości. Nie można myśleć o przyszłości państwa polskiego bez prowadzenia skoordynowanej polityki, ukierunkowanej na rozwój młodego pokolenia Polaków.

      Mając na uwadze wagę kształtowania świadomej polityki młodzieżowej dla przyszłości państwa polskiego, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Piotr Mazurek został upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego do stworzenia dokumentu Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia. Powstanie Strategii poprzedzić mają konsultacje w 16 województwach z całej Polski. Pierwszy raz w historii polska młodzież może aktywnie uczestniczyć w powstaniu dokumentu rządowego kształtującego ich przyszłość. Wydarzenie to będzie skupiać  uczniów, studentów, działaczy organizacji młodzieżowych oraz naukowców. W ramach konsultacji poruszone zostaną takie tematy jak:

      - edukacja i szkolnictwo wyższe;

      - rynek pracy, przedsiębiorczość;

      - społeczeństwo obywatelskie i kultura;

      - polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa;

      - zdrowie i sport;

      - ekologia i klimat.

      Poprzez organizację Wojewódzkich Konsultacji Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia chcielibyśmy zaprosić środowiska młodzieżowedo współtworzenia dokumentu rządowego o znaczeniu strategicznym. W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa do rejestracji na wydarzenie. Celem dialogubędzie wypracowanie rozwiązań oraz zebranie opinii i pomysłów, które będą uwzględnione w ww. dokumencie.Wypracowana Strategia RP na Rzecz Młodego Pokolenia stanie się podstawą dla tworzenia programów rządowych, które będą uwzględniać postulaty młodego pokolenia Polek i Polaków.

      Konsultacje dla województwa opolskiego odbędą się 8 czerwca br. o godzinie 17:00 za pośrednictwem platformy Webex. Link do wydarzenia zostanie przesłany osobom zarejestrowanym.

      Aby wziąć udział w wydarzeniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się wponiższymlinku:https://strategiadlamlodych7.webankieta.pl/

      Ostateczny termin na wypełnienie formularza toponiedziałek (7.06.2021) do godziny 12:00. Potwierdzeniem udziału będzie przesłany link do wydarzenia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konsultacji.

      Zachęcamy także do obserwowania profili Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem na portalach społecznościowych, na których będziemy informować o pracach nad Strategią RP na Rzecz Młodego Pokolenia.

      FB: https://www.facebook.com/RadaDialoguzMlodymPokoleniem/

       

      Z wyrazami szacunku

      Piotr Mazurek

      Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

      Sekretarz Stanu w KPRM

     • SUPER BRAIN

      20.05.2021

      SUPER BRAIN to konkurs języka angielskiego, który odbywa się cyklicznie w naszej gminie. W tym roku miała miejsce jego XI edycja. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Branicach i Szkoły Podstawowej we Włodzieninie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę ze słownictwa, które dotyczyło dziesięciu różnych obszarów tematycznych (m.in. dom, człowiek, zdrowie, środowisko naturalne).
      W pierwszej kolejności odbyły się eliminacje szkolne, które wyłoniły uczestników do finałowego, gminnego etapu. Etap gminny miał miejsce 19 maja w Szkole Podstawowej w Branicach na małej sali gimnastycznej. Zakwalifikowało się do niego 33 uczniów (20 ze Szkoły Podstawowej w Branicach, 13 ze Szkoły Podstawowej we Włodzieninie).  W etapie gminnym uczniowie zmierzyli się z testem, który składał się z 60 pytań – 50 zamkniętych i 10 otwartych. Tym samym, po godzinnych zmaganiach udało się wyłonić finałowych laureatów. Pierwsze miejsce w XI Gminnym Konkursie Języka Angielskiego SUPER BRAIN zajęła Anna Literska (SP Branice) uzyskując wynik 92,5%. Uczennicę przygotował do konkursu pan Tadeusz Krupa. Drugie miejsce zajęła Karolina Pierzchała (SP Włodzienin), uzyskując wynik 91%. Uczennicę przygotowała do konkursu pani Sylwia Gozdalska. Trzecie miejsce zajęła Gloria Staszczyszyn (SP Branice), uzyskując wynik 86%. Uczennicę przygotowała pani Elwira Kopczyńska. Dziękujemy bardzo wszystkim za udział w konkursie, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizację. Szczególne podziękowania kierujemy zaś do Pana Sebastiana Bacy, Wójta Gminy Branice, który objął swoim patronatem konkurs i ufundował nagrody.

      Karolina Świerkosz, przewodnicząca komisji konkursowej

     • „Maria Dąbrowska – patronka SP w Branicach”

      18.05.2021

       19 maja 56 lat temu zmarła Maria Dąbrowska (1889-1965) - patronka naszej szkoły. Chociaż współcześnie jej twórczość nie należy do najczęściej czytanych, to warto coś niecoś o niej wiedzieć.

           Maria Dąbrowska to nie tylko polska powieściopisarka, eseistka, dramatopisarka. To także działaczka społeczna.  Po odzyskaniu niepodległości brała czynny udział w organizowaniu oświaty ludowej i robotniczej, była bardzo aktywna w życiu publicznym. Humanistyczna i obywatelska postawa pisarki ujawniła się w pełni w licznych opowiadaniach zebranych w tomie Znaki życia (1938). Podczas okupacji Dąbrowska przebywała w Warszawie, biorąc aktywny udział w podziemnym życiu kulturalno - oświatowym i w powstaniu warszawskim. Pamiętajmy również o jej powieści Noce i dnie (1931–1934), za którą była nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1939, 1957, 1959, 1960 i 1965.

      A tak sama pisała o swoim rodzinnym mieście: "Jestem dzieckiem ziemi kaliskiej. Z jej okolic i z samego Kalisza czerpałam natchnienie do moich książek: "Uśmiech dzieciństwa", "Ludzie stamtąd" oraz "Noce i dnie". Ta ziemia ukształtowała moje poczucie artystyczne, styl i język całej mojej twórczości".W 1960 nadano pisarce honorowe obywatelstwo Kalisza, a w 1975 odbyła się tam prapremiera filmu Noce i dnie w reżyserii Antczaka, który i dziś można oglądać na polskich kanałach telewizyjnych.

     • powrót na sportowo

      05.05.2021

      Nowa galeria powrót na sportowo została dodana do albumu fotograficznego

      powrót klas I-III do szkoły

      Nareszcie wróciliśmy do szkoły. Radości nie było końca. Każdy z nas spragniony był widoku koleżanek i kolegów. Wychowawcy i nauczyciele zrobili nam niespodziankę. Przywitali nas bardzo miło grami i zabawami na świeżym powietrzu. Teraz zabieramy się do nauki, do wakacji jeszcze prawie dwa miesiące. Spędzimy ten czas ucząc się i bawiąc :-)

      Uczniowie klas 1-3

    • Kontakt

     • Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach
     • +77 4860910 kom. 501 619 848
     • ul. Szkolna 8, 48-140 Branice Poland
    • Logowanie