• KLAUZULA INFORMACYJNA

   Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

   • Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach z siedzibą ul. Szkolna 8, 48-140 Branice,
   • Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach powołała Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 77 4860910, e-mail sekretariat@spbranice.pl
   • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
   • Dane będą udostępniane innym organom, wyłącznie jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,
   • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w JRWA Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach lub okres określony w przepisach prawa,
   • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,
   • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
   • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.