•  

      

      

      

      

      

      

      

     Lp

     Data

     Godzina

     Informacje

     1.  

     12.09.2023r.

     1600

     Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego, zasad oceniania, ubezpieczenia, informacje o egzaminie ósmoklasisty.

     1700 zebranie trójek klasowych, Rady Rodziców

     1.  

     30.11.2023r.

     1600

     Informacje o przebiegu nauczania, ocenach, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

     1.  

     15.02.2024r.

     1600

     Podsumowanie nauki pierwszego semestru.

     1.  

     17.05.2024r.

     1600

     Podsumowanie nauki drugiego semestru, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, proponowane oceny semestralne.

     W trakcie roku szkolnego dodatkowe konsultacje z wychowawcami według planu ustalonego z wychowawcą.

      

     W dniu 30.11.2023r. oraz 14.05.2024r. wszyscy nauczyciele zobowiązani są do obecności na zebraniach w ramach konsultacji w pokoju nauczycielskim.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach
    • +77 4860910 kom. 501 619 848
    • ul. Szkolna 8, 48-140 Branice Poland
   • Logowanie