• ZEBRANIA Z RODZICAMI
     ROK SZKOLNY 2022/2023

      

     Lp

     Data

     Godzina

     Informacje

     1.  

     08.09.2022r.

     1600

     Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego, procedur obowiązujących w wyniku epidemii, zasad oceniania, ubezpieczenia, informacje o egzaminie ósmoklasisty.

     1700 zebranie trójek klasowych, Rady Rodziców

     1.  

     19.01.2023r.

     1630

     Informacje o przebiegu nauczania, ocenach, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

     1.  

     09.03.2023r.

     1600

     Podsumowanie nauki pierwszego semestru.

     1.  

     30.05.2023r.

     1600

     Podsumowanie nauki drugiego semestru, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, proponowane oceny semestralne.

     W trakcie roku szkolnego dodatkowe konsultacje z wychowawcami według planu ustalonego z wychowawcą.

     dodatkowa godzina dostępności nauczyciela