• ZEBRANIA Z RODZICAMI
     ROK SZKOLNY 2021/2022

      

      

     Lp

     Data

     Godzina

     Informacje

     1.  

     08.09.2021r

     1600

     Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego, procedur obowiązujących w wyniku epidemii, zasad oceniania, ubezpieczenia, informacje o egzaminie ósmoklasisty.

     1.  

     18.11.2021r

     1600

     Informacje o przebiegu nauczania, ocenach, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

     1.  

     13.01.2022r

     1600

     Podsumowanie nauki pierwszego semestru, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, proponowane oceny semestralne.

     1.  

     28.04.2022r

     1630

     Informacje o przebiegu nauczania, ocenach, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

     1.  

     02.06.2022r

     1600

     Podsumowanie nauki drugiego semestru, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, proponowane oceny semestralne.