• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

   L.p.

   Organizacja

   Termin

   Uwagi

   Odpowiedzialny

    

   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   01.09.2022r.

    

   SU

   Nauczyciele muzyki

    

   Dzień chłopca

   30.09.2022r.

    

   Organizacja –SU, wychowawcy klas.

    

   Zbiórka makulatury

   03-10.10.2022r.

   3-4 października klasy 1-3 ,
   5-6 października klasy 4-6 ,
   7-10 października klasy 7-8

    

   Wychowawcy

    

   Dzień Edukacji Narodowej

   13.10.2022r.

   Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przychodzą na galowo.

    

    

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    

   Rada pedagogiczna szkoleniowa.

   14.10.2022r.

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

   Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 30 września 2022r. **

   UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    

    

   Wychowawcy

    

   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    

   31.10.2022r.

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

   Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 17 października 2022r. **

   UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

   Wychowawcy

    

   Święto Zmarłych

   01.11.2022r.

   Dzień wolny od pracy i nauki.

    

    

   Akademia z okazji Święta Niepodległości

   10.11.2022r.

   Godzina 10 35

   Obowiązuje strój galowy.

   ……………………………………..

    

   Święto Niepodległości

   11.11.2022r.

   Dzień wolny od pracy i nauki.

    

    

   Pierwszy egzamin próbny klas ósmych

   16-18.11.2022r.

   16.11.2022r.-język polski(120min)

   17.11.2022r.-matematyka(100min)

   18.11.2022r.-język angielski(90min)

   UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

   Nauczyciele przedmiotów

   Wychowawcy

    

   Andrzejki

   25.11.2022r.

   Organizacja dyskoteki- klasy 5-8.

   wychowawcy klas

    

   Mikołajki

   06.12.2022r.

    

   wychowawcy klas, świetlica, biblioteka, SU.

    

   Wigilie klasowe

   22.12.2022r.

   W klasach (na 5 i 6 lekcji)

   Wychowawcy

    

   Jasełka

   22.12.2022r.

   Odbywają się 3 pierwsze lekcje, na 4 lekcji Jasełka. Obowiązuje ubiór odświętny.

    

    

   Zimowa przerwa świąteczna

   23.12.2022r.-31.12.2022r.

   W dniach 23,27,28,29,30.12.2022r. opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 09.12.2022r.

   **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

   Wychowawcy

    

   Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   02 – 03.01.2023r.

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

   Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 13 grudnia 2022r. **

   UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    

    

   Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   Do odpracowania

   04 – 05.01.2023r.

   04.01.2023r. – odpracowanie w dniu 03.12.2022r.

   05.01.2023r. – odpracowanie w dniu 15.04.2023r.

    

    

   Święto Trzech Króli

   06.01.2023r.

   Dzień wolny od pracy i nauki.

    

    

   WOŚP

   Styczeń 2023r

   Organizacja uroczystości i zbiórki.

   ……………………………………..

    

   Dzień Babci i Dziadka

   Styczeń 2023r.

   Odpowiedzialni: nauczyciele EWS

    

    

   Rada klasyfikacyjna semestralna

   08.02.2023r.

   Na dwa tygodnie przed radą wpisywane są oceny niedostateczne. Na tydzień przed pozostałe oceny. Oceny proponowane wpisywane są wcześniej.

    

    

   Ferie zimowe

   13 - 26 lutego 2023r.

   Możliwa organizacja „Ferie w szkole”

    

    

   Pierwszy dzień wiosny

   21.03.2023r.

    

   Szkolny Dzień Wiosny.

   Organizacja SU, wychowawcy główni i pomocniczy.

    

   Dzień otwarty w szkołach ponadpodstawowych

   21.03.2023r.

    

   Wyjazd klas ósmych w ramach doradztwa zawodowego

    

    

   Wiosenna przerwa świąteczna

   06-11.04.2023r.

   W dniach 6,7,11.04.2023r. opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 23.03.2023r.

   **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    

    

   Akademia – „Majowe Święta”

   27.04.2023r.

   Godzina 10 35

   Obowiązuje strój galowy

    

    

   Święto Pracy

   01.05.2023r.

   Dzień wolny od pracy i nauki.                            

    

    

   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   02.05.2023r.

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).

   Opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 18.04.2023r.

   **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

   Wychowawcy

    

   Święto Konstytucji 3 Maja

   03.05.2023r.

   Dzień wolny od pracy i nauki.

    

    

   Egzamin klas ósmych

   Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    

   23 - 25 maja 2023r.

   23 maja 2023 - język polski (120min)

   24 maja 2023 - matematyka(100min)

   25 maja 2023 - język angielski(90min)

   UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenia innych przyborów i telefonów komórkowych pod karą unieważnienia egzaminu! Uczeń posiada ważną legitymację.

   Dla uczniów klas 1-7 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).

   Opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 9.05.2023r.

   **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    

    

   Święto Szkoły

   Dzień otwarty

   18.05.2023r.

    

   Wychowawcy klas 4-8

    

    

    

   Dzień Dziecka

   01.06.2020r.

    

   Zajęcia sportowo-rekreacyjne

   Wychowawcy główni i pomocniczy, nauczyciele WF

    

   Boże Ciało

   16.06.2020r.

   Dzień wolny od pracy i nauki.

    

    

   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   09.06.2023r.

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).

   Opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 26.05.2023r.

   **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

   Wychowawcy

    

   Komers klas ósmych

   Czerwiec 2023r.

    

    

    

   Rada klasyfikacyjna roczna

   19.06.2023r.

   Na dwa tygodnie przed radą wpisywane są oceny niedostateczne. Na tydzień przed pozostałe oceny. Oceny proponowane wpisywane są wcześniej.

   Wychowawcy, nauczyciele, osoby odpowiedzialne.

    

   Zakończenie roku szkolnego

   23.06.2023r.

   Samorząd Uczniowski, wychowawcy

    

    

   Ferie letnie

   24.06.2023r. – 31.08.2023r.