•  

    KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     

    L.p.

    Organizacja

    Termin

    Uwagi / odpowiedzialni

    1.  

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    1 wrzesień2020r.

     

    1.  

    Testy diagnozujące „na starcie”

    wrzesień/
    październik

     

    1.  

    Dzień Chłopca

    30 wrzesień
    2020 r.

    Indywidualnie w klasach

     

    Przygotowanie gazetki- klasa 8a; 8b z wychowawcami

    1.  

    Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów, tzw. testy „na starcie.”

    październik/ listopad 2020r.

     Zespoły przedmiotowe

    1.  

    Zbiórka makulatury

    październik 2020r.

    Maciej Nowak

    Łukasz Kędzierski

    1.  

    Dzień Edukacji Narodowej

    14 październik
    2020r. - środa

    Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych.

    Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 2 października 2020r. **

    UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    1.  

    Dzień Edukacji Narodowej

    15 październik
    2020 r. - czwartek

    Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej na lekcji wychowawczej. Uczniowie przychodzą na galowo.

    1.  

    Obchody Święta Niepodległości

    10 listopad 2020r. - wtorek

    Akademia na 3 godzinie lekcyjnej. Uczniowie przychodzą na galowo.

    1.  

    Święto Niepodległości

    11 listopad
    2020r. – środa

    Dzień wolny od pracy i lekcji.

    1.  

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    12 – 13 listopad 2020r. – czwartek, piątek

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

    Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 30 października 2020r. **

    UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    1.  

    Pierwszy egzamin próbny klas ósmych

    23- 25 listopad 2020r., godz. 9.00- poniedziałek-środa

    23.11.2020r. – środa- j. polski (120 min)

    24.11.2020r.-czwartek- matematyka (100 min)

    25.11.2020r.-piątek- język angielski- (90 min) .

    UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

    1.  

    Andrzejki

    26 listopad 2020r. czwartek

     W gronie klasowym na lekcji wychowawczej, przy zachowaniu obowiązujących zasad i procedur związanych z sytuacją epidemiologiczną.

    1.  

    Mikołajki

    4 grudzień 2020r.- piątek

     Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej. W przypadku utrzymania obostrzeń Mikołajki odbędą się w gronie klasowym na lekcji wychowawczej w dniu 3 grudnia 2020r.

    1.  

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 grudzień 2020r. – 31 grudzień 2020r.

    W dniach 23,28,29,30,31 grudnia 2020r. szkoła pełni opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 11 grudnia 2020r. ** UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    1.  

    Nowy Rok

    1 styczeń 2021r.

    Dzień wolny od pracy i lekcji.

    1.  

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    04 i 05 styczeń 2021r. – poniedziałek, wtorek

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

    Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 10 grudnia 2020r. **

    UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    1.  

    Święto Trzech Króli

    06 styczeń 2021r.

    Dzień wolny od pracy i lekcji.

    1.  

    Rada klasyfikacyjna semestralna

    14 styczeń 2021r. - czwartek

     

    1.  

    Ferie zimowe

    od 18 styczeń 2021r. do 31 luty 2021r.

     
    1.  

    Drugi egzamin próbny klas ósmych

    8-10 luty 2021r. - testy próbne –poniedziałek-środa

    08.02. 2021r. – poniedziałek- j. polski (120 min)

    09.02.2021r.-wtorek- matematyka (100 min)

    10.02.2021r.-środa- język angielski- (90 min)

    UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

    1.  

    Pierwszy dzień wiosny

    19 marzec 2021r. - piątek

    Ustalenia i program po konsultacjach z SU

    1.  

    Wiosenna przerwa świąteczna

    1- 6 kwiecień 2021r.

    Szkoła w dniach 1,2,6 kwietnia sprawuje opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 19 marca 2021r. ** Szkoła sprawuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    1.  

    Akademia – Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi

    29 kwiecień 2021r. - czwartek

    Akademia na lekcji wychowawczej. Uczniowie przychodzą na galowo.

    1.  

    Święto Konstytucji 3 Maja

    3 maja 2021r.

    Dzień wolny od pracy i lekcji.

    1.  

    Święto Patrona Szkoły

    20 maja 2021r.

    Klasy 6te z wychowawcami

    1.  

    Egzamin klas ósmych

    25- 27 maja 2021r. –wtorek-czwartek

    25.05.2021r. - j. polski (120 min)
    26.05.2021r. matematyka (100 min)
    27.05.2021r.. język angielski- (90 min)

    UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenie innych przyborów i telefonów pod karą unieważnienia egzaminu! Na egzaminie uczeń posiada ważną legitymację szkolną .

    Dla uczniów klas 1-6 czas egzaminu to dni wolne. Możliwość opieki świetlicowej. Zgłoszenia uczniów do opieki u wychowawców do 14 maja 2021r.

    1.  

    Próbny egzamin klas siódmych

    25- 27 maja 2021r. –wtorek-czwartek

    25.05.2021r. - j. polski (120 min)
    26.05.2021r. matematyka (100 min)
    27.05.2021r.. język angielski- (90 min)

    UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenie innych przyborów i telefonów.

    1.  

    Test umiejętności trzecioklasisty.

    kwiecień/maj 2021r.

    Termin do ustalenia, zostanie podany w późniejszym terminie

    1.  

    Testy diagnozujące „na mecie”

    maj/czerwiec 2021r.

     Analiza w zespołach przedmiotowych

    1.  

    Dzień Dziecka

    1 czerwiec 2021r. – wtorek

    Zajęcia sportowo- rekreacyjne

    1.  

    Boże Ciało

    3 czerwiec 2021r. - czwartek

    Dzień wolny od pracy i lekcji.

    1.  

    Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    4 czerwiec 2021r. – piątek

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

    Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 28 maja 2021r. **

    UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    1.  

    Rada klasyfikacyjna

    18 czerwiec 2021r.

     

    1.  

    Zakończenie roku szkolnego

    25 czerwiec 2021r.

     

    1.  

    Wakacje

    28 czerwiec –
    31 sierpień 2021r.