• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

    

   L.p.

   Organizacja

   Termin

   Uwagi / odpowiedzialni

   1.  

   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   1 wrzesień2021r.

    SU

   Nauczyciele muzyki

   1.  

   Testy diagnozujące „na starcie”

   wrzesień/
   październik

    Nauczyciele uczący w klasach

   1.  

   Dzień Chłopca

   30 wrzesień
   2021 r.

   Indywidualnie w klasach

    

   Przygotowanie gazetki- klasa 8a; 8b; 8c z wychowawcami

   1.  

   Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów, tzw. testy „na starcie.”

   październik/ listopad 2021r.

    Zespoły przedmiotowe/zamieszczenie wyników w teczkach zespołów

   1.  

   Zbiórka makulatury

   20 – 29 wrzesień
   2021r.

   Osoby chętne do koordynacji:

   1.  

   Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

   1 październik 2021r.

   Odpowiedzialni nauczyciele: Marta Lenartowicz, Alina Szpiech.

   1.  

   Dzień Edukacji Narodowej

   14 październik 2021r.

   Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przychodzą na galowo.
   Odpowiedzialni nauczyciele EWS i SU

   1.  

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   15 październik 2021r.

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

   Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 8 października 2021r. **

   UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

   1.  

   Olimpiada Wiedzy o Sporcie

   listopad 2021r.

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.
   Odpowiedzialny: Edward Czyszczoń

   1.  

   Święto Zmarłych

   01 listopad 2021r.

   Dzień wolny od pracy i nauki.

   1.  

   Obchody Święta Niepodległości

   10 listopad 2021r.

   Akademia. Uczniowie przychodzą na galowo.
   Odpowiedzialni nauczyciele j. polskiego, historii, EWS

   1.  

   Święto Niepodległości

   11 listopad 2021r.

   Dzień wolny od pracy i nauki.

   1.  

   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   12 listopad 2021r. – piątek

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

   Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 30 października 2020r. **

   UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

   1.  

   Pierwszy egzamin próbny klas ósmych

   17-19 listopad 2021r.

   17.11.2021r.-język polski(120min)

   18.11.2021r.-matematyka(100min)

   19.11.2021r.-język angielski(90min)
   UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

   1.  

   Andrzejki

   29 listopad 2021r.

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej 
   W gronie klasowym na lekcji wychowawczej.

   1.  

   Mikołajki

   6 grudzień 2021r.- poniedziałek

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.
   Wychowawcy klas z uczniami.

   1.  

   Wigilie klasowe

   22 grudzień 2021r.

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.

   Odbywają się 3 pierwsze lekcje, na 4 lekcji Jasełka, na 5 i 6 wigilie klasowe. Obowiązuje ubiór odświętny.

   1.  

   Zimowa przerwa świąteczna

   23 grudzień 2021r. – 31 grudzień 2021r.

   W dniach 23,24,27,28,29,30,31 grudnia 2020r. szkoła pełni opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 11 grudnia 2020r. ** UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

   1.  

   Święto Trzech Króli

   06 styczeń 2022r.

   Dzień wolny.

   1.  

   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   7 styczeń 2022r. – piątek

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

   Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 10 grudnia 2020r. **

   UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

   1.  

   WOŚP

   Styczeń 2022r

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.
   Organizacja uroczystości i zbiórki.

   1.  

   Dzień Babci i Dziadka

   21.01.2022r.

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.
   Odpowiedzialni: nauczyciele EWS

   1.  

   Rada klasyfikacyjna semestralna

   27 styczeń 2022r. - czwartek

    Na dwa tygodnie przed radą wpisywane są oceny niedostateczne. Na tydzień przed pozostałe oceny.

   1.  

   Ferie zimowe

   od 31 styczeń 2022r. do 13 luty 2022r.

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.
   (możliwa akcja „Ferie w szkole”)

   1.  

   Drugi egzamin próbny klas ósmych

   2 - 4 marzec 2022r. - testy próbne –
   środa - piątek

   02.03. 2022r. – środa - j. polski (120 min)

   0.03.2022r. – czwartek - matematyka (100 min)

   04.03.2022r. – piątek - język angielski- (90 min)

   UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

   1.  

   Pierwszy dzień wiosny

   21 marzec 2022r.- poniedziałek

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.
   Ustalenia i program po konsultacjach z SU

   1.  

   Wielkanocny Turniej Piłki Halowej Dziewcząt

   marzec 2022r.

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.
   Odpowiedzialni: nauczyciele wychowania fizycznego.

   1.  

   Wiosenna przerwa świąteczna

   14 - 19 kwiecień 2022r.

   Szkoła w dniach 14, 15,19 kwietnia sprawuje opiekę świetlicową nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 1 kwietnia 2022r. ** Szkoła sprawuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

   1.  

   Szkolny Konkurs Recytatorski

   kwiecień 2022r.

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.
   Odpowiedzialni: nauczyciele języka polskiego.

   1.  

   Tydzień Bibliotek Szkolnych

   maj 2022r.

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.
   Odpowiedzialny: Piotr Wiecha

   1.  

   Dzień Zawodowców

   maj 2022r.

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.
   Odpowiedzialny: Alina Nowak

   1.  

   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   02 maj 2022r. - poniedziałek

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

   Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 22 kwietnia 2022r.

   UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

   1.  

   Święto Konstytucji 3 Maja

   3 maja 2021r.

   Dzień wolny od pracy i lekcji.

   1.  

   Akademia – Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi

   4 maja 2022r. - środa

   Akademia. Uczniowie przychodzą na galowo.
   Odpowiedzialni nauczyciele j. polskiego, historii, EWS

   1.  

   Święto Patrona Szkoły

   27 maja 2022r.

   Akademia. Uczniowie przychodzą na galowo.
   Klasy 5 i 6 z wychowawcami

   1.  

   Egzamin klas ósmych

   24 maja 2022 r.
   25 maja 2022 r.
   26 maja 2022 r.

   24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00
   25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 j. polski (120 min) matematyka (100 min)
   26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 język angielski- (90 min)

   UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, tylko na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenie innych przyborów i telefonów pod karą unieważnienia egzaminu! Na egzaminie uczeń posiada ważną legitymację szkolną .

   Dla uczniów klas 1-6 czas egzaminu to dni wolne. Możliwość opieki świetlicowej. Zgłoszenia uczniów do opieki u wychowawców do 27 kwietnia 2022r.

   Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:
   13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
   14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
   15 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

   1.  

   Próbny egzamin klas siódmych

   24 maja 2022 r.
   25 maja 2022 r.
   26 maja 2022 r.

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.

   1.  

   Test umiejętności trzecioklasisty.

   kwiecień/maj 2022r.

   Termin do ustalenia – odpowiedzialni nauczyciele EWS.

   1.  

   Testy diagnozujące „na mecie”

   maj/czerwiec 2022r.

    Analiza w zespołach przedmiotowych.

   1.  

   Dzień Dziecka

   1 czerwiec 2022r. – środa

   Rodzaj działań zależny od sytuacji epidemiologicznej.
   Zajęcia sportowo- rekreacyjne.

   1.  

   Rada klasyfikacyjna

   15 czerwiec 2022r.

    
   1.  

   Boże Ciało

   16 czerwiec 2022r. - czwartek

   Dzień wolny od pracy i lekcji.

   1.  

   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   17 czerwiec 2022r. – piątek

   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

   Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 3 czerwca 2022r. **

   UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

   1.  

   Zakończenie roku szkolnego

   24 czerwiec 2022r.

    

   1.  

   Wakacje

   25 czerwiec –
   31 sierpień 2022r.